Spring naar:

Inhoud

Visie, missie en strategie

“Quality in Care is ons uitgangspunt in alles wat we doen.”
Tramedico draait om “Chemistry”

Visie Tramedico Groep

De wereld wordt technischer, efficiënter, sneller en onpersoonlijker. Daardoor is er een groeiende behoefte aan intermenselijke relaties en vertrouwen. Dat geldt zeker voor gezondheidszorg die in alle gevallen behoefte heeft aan een menselijke noot. Daarom geldt: kwaliteit en betrokkenheid … als basis van een hechte relatie tussen de spelers. Het gaat om de onderlinge chemie.

Missie Tramedico Groep

Sinds haar ontstaan hanteert Tramedico het uitgangspunt dat haar producten en diensten een toegevoegde waarde moeten hebben voor de gebruikers en voor de professionals die ermee werken. Daar staat een eerlijke winst voor de aandeelhouders van Tramedico tegenover. Dit uitgangspunt vertaalt zich naar de chemie die ontstaat uit de combinatie van kwaliteit van productportfolio, de aandacht voor klanten en relaties en de manier waarop medewerkers als een team samenwerken.

De omgeving waarin wij opereren verandert snel. Tramedico wil daarin inspirerend zijn voor haar medewerkers en moedigt veranderingen aan waarbij het uitgangspunt van de oprichters, ‘Quality in Care’ bewaard blijft.

Strategie Tramedico Groep

Tramedico wil een betrouwbare en aansprekende speler zijn binnen de veeleisende wereld van de gespecialiseerde gezondheidszorg in de Benelux. Met drie zelfstandige bedrijfsonderdelen richt Tramedico zich op nichemarkten van geneesmiddelen en consumer health care producten en logistieke dienstverlening voor de farmaceutische markt. Binnen de waarden en normen van het moederbedrijf bewerken Tramedico, Santesa en TLS hun markten op basis van kwaliteit, aandacht en samenwerking. Daarbij is de chemistry binnen de bedrijfsonderdelen en in relatie tot de klanten van prominent belang.

Snelkoppelingen